ادامه  عملیات رنگ آمیزی و آشکار سازی جداول سطح شهر ابوزیداباد در آغازین روزهای کاری سال جدید با هدف   زیباسازی منظر و سیمای شهر 

خیابان ولیعصر(عج) بلوار شهیدمطهری، خیابان امام حسن (ع) و خیابان امام خمینی (ره)