دیدار امام جمعه محترم بخش کویرات شهر ابوزیدآباد حجت الاسلام والمسلمین حاج علیرضا قاسمی 
باهمراهی مسئولین بخش، بخشدار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش باریاست محترم آموزش وپرورش شهرستان آران وبیدگل دکتر مشرقی