خیابان ۱۲ متری شهید باقری کوچه انتظار ۷ (شهید صادقی) حد فاصل خیابان شهید باقری و خیابان امام خمینی (ره) به میزان پنجاه متر مربع با توافق مالک پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲

از شهروندان عزیز ورثه مرحوم علیجان اکبریان در خصوص همکاری با شهرداری در امر توافق برای آزادسازی منزل مسکونی واقع در طرح تعریض خیابان ۱۲ متری شهید باقری و کوچه انتظار ۷ شهید صادقی تقدیر و تشکر می گردد .