ششمین روز از عملیات زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر و ترمیم ترانشه ها با هدف بهسازی مسیر و معابر

ترمیم ترانشه های بلوار امام خامنه ای  و میدان امام رضا (ع) و اصلاح و بهسازی سرعتکاه روبروی اورژانس ۱۱۵